همین حالا بپیوندید

تخفیف ویژه- کل دوره ی آنلاین فیزیک پزشکی برای دانشجویان پزشکی، دندانپزشکی و دانشجویان رشته ی فیزیک پزشکی با قیمت باورنکردنی 49000 تومان

دانلود های رایگان

محصولات

ویرایش پنجم کتاب مقدمه ای بر فیزیک بهداشت-به زبان انگلیسی (Thomas E. Johnson, PhD)

ویرایش پنجم کتاب مقدمه ای بر فیزیک بهداشت-به زبان انگلیسی (Thomas E. Johnson, PhD)

ویرایش پنجم کتاب مقدمه ای بر فیزیک بهداشت-به زبان انگلیسی (Thomas E. Johnson, PhD) Introduction to Health Physics Thomas E. Johnson, PhD فرمت فایل PDF می باشد، که تمامی فصول را با کیفیت تصاویر بسیار بالا و زبان انگلیسی بسیار روان دربر دارد. ویرایش پنجم کتاب مقدمه ای بر فیزیک بهداشت-به زبان انگلیسی (Thomas E. Johnson, PhD) دارای 944 صفحه  می باشد. مد فیزیک دات کام، پنجره ای رو به دنیای فیزیک پزشکی

کتاب توموگرافی کامپیوتری صنعتی (Simone Carmignato) -زبان انگلیسی

کتاب توموگرافی کامپیوتری صنعتی (Simone Carmignato) -زبان انگلیسی

کتاب توموگرافی کامپیوتری صنعتی (Simone Carmignato) -زبان انگلیسی Industrial X-Ray Computed Tomography Simone Carmignato این کتاب مهمترین مرجع مورد استفاده در توموگرافی کامپیوتری صنعتی می باشد. فرمت فایل PDF می باشد، که تمامی فصول را با کیفیت تصاویر بسیار بالا و زبان انگلیسی بسیار روان دربر دارد. کتاب توموگرافی کامپیوتری صنعتی (Simone Carmignato) -زبان انگلیسی دارای 370 صفحه  می باشد. مد فیزیک دات کام، پنجره ای رو به دنیای فیزیک پزشکی

کتاب فیزیک بهداشت در قرن 21 به زبان انگلیسی (Joseph John Bevelacqua)

کتاب فیزیک بهداشت در قرن 21 به زبان انگلیسی (Joseph John Bevelacqua)

کتاب فیزیک بهداشت در قرن 21 به زبان انگلیسی (Joseph John Bevelacqua) Health Physics in the 21st Century Joseph John Bevelacqua فرمت فایل PDF می باشد، که تمامی فصول را با کیفیت تصاویر بسیار بالا و زبان انگلیسی بسیار روان دربر دارد. کتاب فیزیک بهداشت در قرن 21 به زبان انگلیسی (Joseph John Bevelacqua) دارای 585 صفحه  می باشد. مد فیزیک دات کام، پنجره ای رو به دنیای فیزیک پزشکی

کتاب فیزیک بهداشت- تجهیزات مولد اشعه، مشخصات و خطرات آنها به زبان انگلیسی (Joseph John Bevelacqua)

کتاب فیزیک بهداشت- تجهیزات مولد اشعه، مشخصات و خطرات آنها به زبان انگلیسی (Joseph John Bevelacqua)

کتاب فیزیک بهداشت- تجهیزات مولد اشعه، مشخصات و خطرات آنها به زبان انگلیسی (Joseph John Bevelacqua) Health Physics Radiation-Generating Devices, Characteristics, and Hazards Joseph John Bevelacqua فرمت فایل PDF می باشد، که تمامی فصول را با کیفیت تصاویر بسیار بالا و زبان انگلیسی بسیار روان دربر دارد. کتاب فیزیک بهداشت- تجهیزات مولد اشعه، مشخصات و خطرات آنها به زبان انگلیسی (Joseph John Bevelacqua) دارای 797 صفحه  می باشد. مد فیزیک دات کام، پنجره ای رو به دنیای فیزیک پزشکی

کتاب ضروریات فیزیک پزشکی هسته ای و تجهیزات آن به زبان انگلیسی (Rachel A. Powsner, MD)- ویرایش سوم

کتاب ضروریات فیزیک پزشکی هسته ای و تجهیزات آن به زبان انگلیسی (Rachel A. Powsner, MD)- ویرایش سوم

کتاب ضروریات فیزیک پزشکی هسته ای و تجهیزات آن به زبان انگلیسی (Rachel A. Powsner, MD) Essentials of Nuclear Medicine Physics and Instrumentation Rachel A. Powsner, MD فرمت فایل PDF می باشد، که تمامی فصول را با کیفیت تصاویر بسیار بالا و زبان انگلیسی بسیار روان دربر دارد. کتاب ضروریات فیزیک پزشکی هسته ای و تجهیزات آن به زبان انگلیسی (Rachel A. Powsner, MD)- ویرایش سوم دارای 243 صفحه  می باشد. مد فیزیک دات کام، پنجره ای رو به دنیای فیزیک پزشکی

کتاب اصول فیزیکی توموگرافی کامپیوتری، کاربردهای کلینیکی و کنترل کیفیت-اوکلید سیرام- به زبان انگلیسی (Dr. EUCLID SEERAM, PhD, MSc, BSc, FCAMRT) ویرایش چهارم

کتاب اصول فیزیکی توموگرافی کامپیوتری، کاربردهای کلینیکی و کنترل کیفیت-اوکلید سیرام- به زبان انگلیسی (Dr. EUCLID SEERAM, PhD, MSc, BSc, FCAMRT) ویرایش چهارم

کتاب اصول فیزیکی توموگرافی کامپیوتری، کاربردهای کلینیکی و کنترل کیفیت-اوکلید سیرام-به زبان انگلیسی (Dr. EUCLID SEERAM, PhD, MSc, BSc, FCAMRT) Computed Tomography Physical Principles, Clinical Applications, and Quality Control Dr. EUCLID SEERAM, PhD, MSc, BSc, FCAMRT فرمت فایل PDF می باشد، که تمامی فصول را با کیفیت تصاویر بسیار بالا و زبان انگلیسی بسیار روان دربر دارد. کتاب اصول فیزیکی توموگرافی کامپیوتری، کاربردهای کلینیکی و کنترل کیفیت به زبان انگلیسی (Dr. EUCLID SEERAM, PhD, MSc, BSc, FCAMRT) دارای 513 صفحه  می باشد. مد فیزیک دات کام، پنجره ای رو به دنیای فیزیک پزشکی

کتاب فیزیک و رادیوبیولوژی پزشکی هسته ای (Gopal B. Saha, Ph.D) -ویرایش چهارم- زبان انگلیسی

کتاب فیزیک و رادیوبیولوژی پزشکی هسته ای (Gopal B. Saha, Ph.D) -ویرایش چهارم- زبان انگلیسی

ویرایش چهارم کتاب فیزیک و رادیوبیولوژی پزشکی هسته ای (Gopal B. Saha, Ph.D) -زبان انگلیسی Physics and Radiobiology of Nuclear Medicine Gopal B. Saha, Ph.D این کتاب مهمترین مرجع مورد استفاده متخصصین فیزیک پزشکی هسته ای در کل دنیا می باشد. فرمت فایل PDF می باشد، که تمامی فصول را با کیفیت تصاویر بسیار بالا و زبان انگلیسی بسیار روان دربر دارد. ویرایش چهارم کتاب فیزیک و رادیوبیولوژی پزشکی هسته ای (Gopal B. Saha, Ph.D) دارای 362 صفحه  می باشد. مد فیزیک دات کام، پنجره ای رو به دنیای فیزیک پزشکی

کتاب فیزیک در پزشکی هسته ای (PHYSICS in NUCLEAR MEDICINE) نوشته ی Simon R. Cherry- زبان انگلیسی

کتاب فیزیک در پزشکی هسته ای (PHYSICS in NUCLEAR MEDICINE) نوشته ی Simon R. Cherry- زبان انگلیسی

  دانلود ویرایش چهارم کتاب فیزیک در پزشکی هسته ای نوشته ی Simon R. Cherry- زبان انگلیسی PHYSICS in NUCLEAR MEDICINE Simon R. Cherry, James A. Sorenson,Michael E. Phelps این کتاب از مهمترین مراجع مورد استفاده در فیزیک پزشکی هسته ای می باشد. فرمت فایل PDF می باشد، که تمامی فصول را با کیفیت تصاویر بسیار بالا و زبان انگلیسی بسیار روان دربر دارد. کتاب فیزیک در پزشکی هسته ای دارای 541 صفحه  می باشد. مد فیزیک دات کام، پنجره ای رو به دنیای فیزیک پزشکی

کتاب فیزیک رادیولوژی تشخیصی کریستینسن- زبان انگلیسی

کتاب فیزیک رادیولوژی تشخیصی کریستینسن- زبان انگلیسی

دانلود کتاب فیزیک رادیولوژی تشخیصی کریستینسن- ویرایش چهارم-زبان انگلیسی Christensen's Physics of Diagnostic Radiology فرمت فایل PDF می باشد، که تمامی فصول را با کیفیت تصاویر بسیار بالا و زبان انگلیسی بسیار روان دربر دارد. کتاب فیزیک رادیولوژی تشخیصی کریستینسن دارای 535 صفحه  می باشد. مد فیزیک دات کام، پنجره ای رو به دنیای فیزیک پزشکی