دوره ی آنلاین فیزیک پزشکی برای دانشجویان پزشکی، دندانپزشکی و دانشجویان رشته ی فیزیک پزشکی

اشعه ایکس و کاربردهای آن در پزشکی-قسمت چهارم(تصویربرداری CT)

اشعه ایکس و کاربردهای آن در پزشکی-قسمت چهارم(تصویربرداری CT)

قسمت چهارم اشعه ایکس و کاربردهای آن در پزشکی ، که از سرفصل های درس فیزیک پزشکی مربوط به دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی است، هم اکنون با کیفیت بسیار بالا در دسترس شما دانشجوی عزیز دوره ی آنلاین فیزیک پزشکی قرار دارد. در این  فایل ویدیویی مباحث مربوط به تصویربرداری توموگرافی کامپیوتری(CT) و انواع نسلهای آن به صورت مفصل مورد توجه قرار گرفته و عوامل موثر بر کیفیت تصاویر سی تی بررسی شده است. مد فیزیک دات کام، پنجره ای رو به دنیای فیزیک پزشکی

19,900 تومان
اضافه به سبد خرید
مبانی فیزیکی نور و دیدگانی و کاربرد آن در پزشکی- قسمت سوم (لیزر)

مبانی فیزیکی نور و دیدگانی و کاربرد آن در پزشکی- قسمت سوم (لیزر)

در این  فایل ویدیویی مباحث مربوط به لیزر و کاربرد آن در پزشکی مانند گسیل خودبخودی، گسیل القایی، جذب، انواع روشهای پمپاژ، ویژگیهای باریکه های لیزر، انواع لیزر و کاربردهای پزشکی آنها به صورت کامل و دقیق مورد بررسی قرار گرفته است. مد فیزیک دات کام، پنجره ای رو به دنیای فیزیک پزشکی

19,900 تومان
اضافه به سبد خرید
اشعه ایکس و کاربردهای آن در پزشکی- قسمت سوم

اشعه ایکس و کاربردهای آن در پزشکی- قسمت سوم

قسمت سوم اشعه ایکس و کاربردهای آن در پزشکی ،  که از سرفصل های درس فیزیک پزشکی مربوط به دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی است، هم اکنون با کیفیت بسیار بالا در دسترس شما دانشجوی عزیز دوره ی آنلاین فیزیک پزشکی قرار دارد. در این  فایل ویدیویی مباحث مربوط به جذب افتراقی اشعه X در بدن و عوامل موثر در آن، عدد اتمی، دانسیته، انرژی، مواد حاجب، کنتراست تشعشع و عوامل موثر در آن، ضخامت، ضریب جذب، اسکتر، انرژی فوتون، فلوروسکوپی، روشهای فلوروگرافی و تیوب تشدید کننده به صورت بسیار دقیق مورد بررسی قرار گرفته است. مد فیزیک دات کام، پنجره ای رو به دنیای فیزیک پزشکی

19,900 تومان
اضافه به سبد خرید
اشعه ایکس و کاربردهای آن در پزشکی- قسمت دوم

اشعه ایکس و کاربردهای آن در پزشکی- قسمت دوم

در قسمت دوم اشعه  ایکس و کاربردهای آن در پزشکی  مباحث مربوط به کاربرد و تفاوت انواع برهم کنشها (برخوردها)  در رادیولوژی تشخیصی و  تشکیل تصویر در رادیولو‍ژی مورد توجه  قرار گرفته اند. در این ویدیو  جزییات مربوط به فاکتورهای موثر در طیف اشعه ایکس و کمیت و کیفیت تشعشع موثر، برهم کنش (برخورد) اشعه ایکس با ماده، عوامل موثر در احتمال وقوع برخوردهای مختلف، عبور، جذب و پراکندگی اشعه ایکس، پراکندگی همدوس، فتوالکتریک، کمپتون، تولید جفت، تضعیف خطی، ضریب کاهش جرمی و نمایی اشعه X، HVL ، جذب افتراقی اشعه X در بدن، گرید، فیلم پرتونگاری و خصوصیات آن، ساختمان فیلم و ظهور و ثبوت تصویر، دانسیته فیلم، حساسیت فیلم، کنتراست تصویر، صفحات تقویت کننده و خصوصیات آن و کاست رادیوگرافی به صورت بسیار دقیق و به زبان بسیار ساده مورد بررسی قرار گرفته اند. مد فیزیک دات کام، پنجره ای رو به دنیای فیزیک پزشکی

19,900 تومان
اضافه به سبد خرید