فیزیک_فراصوت

پراکندگی تامسون (رایلی) چیست؟

پراکندگی تامسون (رایلی) چیست؟

  در این برهمکنش یک فوتون X کم انرژی با یکی از اتم های ماده هدف برخورد کرده و موجب برانگیخته شدن آن اتم می گردد، نهایتا اتم برانگیخته شده هنگامی که به حالت پایه ی خودش بر می گردد، یک فوتون با همان مشخصات فوتون اولیه منتها در یک مسیر متفاوت تابش می کند. اما چون در این برخورد از یک طرف هیچ انتقال انرژی و یونیزاسیونی اتفاق نمی افتد و از طرف دیگر اکثراً در برخورد فوتونهای با انرژی کمتر از 10Kev با مواد با عدد اتمی بالا این پراکندگی را داریم، در رادیولوژی تشخیصی از اهمیت زیادی برخوردار نیست. مد فیزیک دات کام، پنجره ای رو به دنیای فیزیک پزشکی

مشاهده مطلب
چطور با پرتوهای ایکس از بدن بیماران تصویربرداری میکنیم؟

چطور با پرتوهای ایکس از بدن بیماران تصویربرداری میکنیم؟

یکی از موارد استفاده از پرتوهای X ، در بخشهای رادیوگرافی و برای تصویربرداری از اندامهای بدن می باشد. هنگامی که یک دسته پرتو اشعه  Xبا انرژی های مختلف وارد بدن بیمار می شوند، بر اثر تضعیف متفاوتی که توسط اندام های مختلف بدن اتفاق می افتد، پرتوهای ایکس خروجی از بدن بیمار یک توزیع کاملاً غیریکنواخت پیدا می کنند، که این توزیع غیر یکنواخت برای نمایش آناتومی بدن بر روی فیلم رادیوگرافی مورد استفاده قرار می گیرد. به این صورت که وقتی یک فوتون تابشی بدون هیچگونه برخورد و بر همکنشی، از بدن بیمار خارج شده و به فیلم رادیوگرافی برخورد می کند، آن نقطه از فیلم رادیوگرافی بعد از ظاهر شدن فیلم به رنگ سیاه نشان داده میشود، منتها اگر فوتونهای تابشی در حین عبور از بدن، توسط بافتهای مختلف بدن حذف بشوند، نقطه ی مقابل آنها بر روی فیلم به رنگ سفید نشان داده می شود. به این ترتیب با توجه به شدت پرتوهایX  ی که به هر نقطه ی از فیلم رادیوگرافی می رسد، نهایتاً طیفی از شدت های خاکستری بین سیاه و سفید برروی فیلم رادیوگرافی ایجاد می شود و یک تصویر از آناتومی بدن بیمار بر روی فیلم رادیوگرافی تشکیل می شود. مد فیزیک دات کام، پنجره ای رو به دنیای فیزیک پزشکی

مشاهده مطلب
امواج مکانیکی چه تفاوتی با امواج الکترومغناطیس دارند؟

امواج مکانیکی چه تفاوتی با امواج الکترومغناطیس دارند؟

  امواج با توجه به نحوه ی تولید و آثار و عوارضی که از خودشان بجا می گذارند به دو دسته ی امواج الکترومغناطیسی و امواج مکانیکی تقسیم بندی می شوند، برای تولید امواج الکترومغناطیس از نوسان یک ذره ی باردار استفاده می شود. مد فیزیک دات کام، پنجره ای رو به دنیای فیزیک پزشکی

مشاهده مطلب
ناهنجاربینی یا آمتروپیا به چه معناست و انواع آن چیست؟

ناهنجاربینی یا آمتروپیا به چه معناست و انواع آن چیست؟

ناهنجاربینی یا آمتروپیا به چه معناست و انواع آن چیست؟   ناهنجاربینی یا آمتروپیا به این موضوع اشاره دارد که تصویر یک جسم در جلو یا در پشت شبکیه تشکیل می شود، و دلیل آن این است که چشم توانایی لازم برای کانونی کردن پرتوهای نورانی بر روی شبکیه را ندارد، ناهنجاری های شکست به 3 دسته ی کلی ناهنجاری های محوری، ناهنجاری های خمشی و ناهنجاری های ضریب شکست دسته بندی میشوند. در ناهنجاری های محوری، چشم دارای توان همگرایی عادی و طبیعی می باشد، منتها فاصله ی سطح جلویی و سطح پشتی چشم در افراد دوربین، کوتاهتر از حد طبیعی و در افراد نزدیک بین  بلندتر از حد طبیعی است. ناهنجاری های خمشی، به حالتی گفته می شود که اندازه های چشم عادی و طبیعی هستند، منتها خمش سطح دیوپترهای چشم کمتر یا بیشتر از حالت طبیعی می باشد، و نهایتاً در ناهنجاری های ضریب شکست، محور چشم و شعاع خمش دیوپترها طبیعی هستند، منتها ضریب شکست محیط های شفاف چشم با حالت طبیعی متفاوت می باشد، مانند تغییر ضریب شکست زجاجیه که در بیماری دیابت اتفاق می افتد. مد فیزیک دات کام، پنجره ای رو به دنیای فیزیک پزشکی

مشاهده مطلب
نحوه ی تشکیل تصویر در درون چشم به چه صورت است؟

نحوه ی تشکیل تصویر در درون چشم به چه صورت است؟

نحوه ی تشکیل تصویر در درون چشم به چه صورت است؟ ساختمان چشم شبیه به یک کره می باشد و وظیفه دارد نورهایی که از محیط اطراف دریافت می کند را طوری روی شبکیه متمرکز کند که تصویر دقیقی از اجسام بر روی پرده ی شبکیه تشکیل شود، در مرحله ی بعد شبکیه این تصاویر را بصورت پیامهای عصبی به مغز ارسال میکند و این تصاویر در مغز تفسیر میشوند، منتها برای داشتن یک تصویر واضح، نور باید در حین عبور از لایه های اُپتیکال چشم بگونه ای دچار شکست بشود که وقتی به شبکیه می رسد متمرکز و کانونی شده باشد.   مد فیزیک دات کام، پنجره ای رو به دنیای فیزیک پزشکی

مشاهده مطلب
کاربردهای لیزر در پزشکی چیست؟

کاربردهای لیزر در پزشکی چیست؟

  کاربردهای لیزر در علوم پزشکی بسیار زیاد می باشد، در بخش های چشم پزشکی از لیزرهای نئودیمیم – یاگ (ND-YAG) برای درمان بیماری آب سیاه استفاده می شود، در بیماری آب سیاه فشار چشم بالا می رود و برای درمان این بیماری توسط لیزر در درون چشم یک سوراخ بسیار کوچک به قطر 50 میکرون ایجاد می کنند، تا به این ترتیب آب ماده ی زجاجیه از چشم خارج  شود.   مد فیزیک دات کام، پنجره ای رو به دنیای فیزیک پزشکی

مشاهده مطلب
کاربردهای درمانی نور مرئی در پزشکی چیست؟

کاربردهای درمانی نور مرئی در پزشکی چیست؟

  در مورد کاربردهای درمانی نور مرئی می توانیم به phototherapy ,Heliotherapy، chromotherapy، photo-dynamic therapy  اشاره کنیم. مد فیزیک دات کام، پنجره ای رو به دنیای فیزیک پزشکی

مشاهده مطلب
کاربردهای تشخیصی نور مرئی در پزشکی چیست؟

کاربردهای تشخیصی نور مرئی در پزشکی چیست؟

کاربردهای تشخیصی نور مرئی در پزشکی چیست؟  نور مرئی در پزشکی هم کابردهای تشخیصی دارد و هم کاربردهای درمانی، به عنوان مثال تعدادی از کاربردهای تشخیصی نور مرئی شامل Ophthalmoscopy , othoscopy, laryngoscopy, nasoscopy , endoscopy  می باشد. مد فیزیک دات کام، پنجره ای رو به دنیای فیزیک پزشکی

مشاهده مطلب