فیزیک_چشم

دیاترمی و امواج پرفرکانس-قسمت اول

دیاترمی و امواج پرفرکانس-قسمت اول

درود به تو دوست خوبم امیدوارم سرحال و پرانرژی باشی در این برنامه به موضوع دیاترمی و جریانهای پرفرکانس در پزشکی خواهیم پرداخت و نکات کلیدی این مبحث را به زبان  بسیار ساده و بصورت کاملا روان و قابل فهم مورد بررسی قرار می دهیم. در این  فایل ویدیویی مباحث مربوط به نوسانها، دستگاه نوسانی، فرکانس نوسانات، میرایی نوسانات، انتقال انرژی میان دستگاههای نوسان کننده، گیرنده های رادیویی و جریانهای نوسانی  به صورت بسیار دقیق مورد بررسی قرار گرفته است.  مد فیزیک دات کام، پنجره ای رو به دنیای فیزیک پزشکی

مشاهده مطلب
دیاترمی و امواج پرفرکانس-قسمت سوم

دیاترمی و امواج پرفرکانس-قسمت سوم

در قسمت سوم دیاترمی و جریانهای پرفرکانس مباحث مربوط به  تولید امواج مایکروویو، خواص فیزیولوژیکی مایکروویو،  جراحی الکتریکی، برق گرفتگی، الکترودهای تک قطبی، الکترودهای دو قطبی، برش بافتها، انعقاد خون، ترموکوتر و الکتروکوتر به صورت بسیار دقیق مورد بررسی قرار گرفته است. مد فیزیک دات کام، پنجره ای رو به دنیای فیزیک پزشکی

مشاهده مطلب
دیاترمی و امواج پرفرکانس-قسمت دوم

دیاترمی و امواج پرفرکانس-قسمت دوم

در این  فایل ویدیویی مباحث مربوط به روشهای دیاترمی با امواج پرفرکانس، روش خازنی، الکترودها، اندازه الکترودها، فاصله الکترودها از بدن، جایگاه الکترودها، روش کابلی و اثرات فیزیولوژیک جریانهای پرفرکانس دیاترمی، به صورت بسیار دقیق مورد بررسی قرار گرفته است. مد فیزیک دات کام، پنجره ای رو به دنیای فیزیک پزشکی

مشاهده مطلب
مبانی فیزیکی نور و دیدگانی و کاربرد آن در پزشکی- قسمت پنجم (چشم)

مبانی فیزیکی نور و دیدگانی و کاربرد آن در پزشکی- قسمت پنجم (چشم)

درود به تو دوست خوبم امیدوارم سرحال و پرانرژی باشی در قسمت چهارم مبانی فیزیکی نور و دیدگانی و کاربردهای آن در پزشکی مباحث مربوط به  انواع ناهنجاریهای دیدگانی به همراه روشهای تشخیص و تصحیح این ناهنجاریها مورد توجه  قرار گرفته است.  مد فیزیک دات کام، پنجره ای رو به دنیای فیزیک پزشکی    

مشاهده مطلب
مبانی فیزیکی نور و دیدگانی و کاربرد آن در پزشکی- قسمت چهارم (چشم)

مبانی فیزیکی نور و دیدگانی و کاربرد آن در پزشکی- قسمت چهارم (چشم)

درود به تو دوست خوبم امیدوارم سرحال و پرانرژی باشی در قسمت سوم مبانی فیزیکی نور و دیدگانی و کاربردهای آن در پزشکی مباحث مربوط به فیزیک چشم و بیماریهای آن، عدسیها و کاربرد آنها مورد توجه  قرار گرفته اند.  مد فیزیک دات کام، پنجره ای رو به دنیای فیزیک پزشکی

مشاهده مطلب
مبانی فیزیکی نور و دیدگانی و کاربرد آن در پزشکی- قسمت سوم (لیزر)

مبانی فیزیکی نور و دیدگانی و کاربرد آن در پزشکی- قسمت سوم (لیزر)

در این  فایل ویدیویی مباحث مربوط به لیزر و کاربرد آن در پزشکی مانند گسیل خودبخودی، گسیل القایی، جذب، انواع روشهای پمپاژ، ویژگیهای باریکه های لیزر، انواع لیزر و کاربردهای پزشکی آنها به صورت کامل و دقیق مورد بررسی قرار گرفته است. مد فیزیک دات کام، پنجره ای رو به دنیای فیزیک پزشکی

مشاهده مطلب
اشعه ایکس و کاربردهای آن در پزشکی- قسمت سوم

اشعه ایکس و کاربردهای آن در پزشکی- قسمت سوم

قسمت سوم اشعه ایکس و کاربردهای آن در پزشکی ،  که از سرفصل های درس فیزیک پزشکی مربوط به دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی است، هم اکنون با کیفیت بسیار بالا در دسترس شما دانشجوی عزیز دوره ی آنلاین فیزیک پزشکی قرار دارد. در این  فایل ویدیویی مباحث مربوط به جذب افتراقی اشعه X در بدن و عوامل موثر در آن، عدد اتمی، دانسیته، انرژی، مواد حاجب، کنتراست تشعشع و عوامل موثر در آن، ضخامت، ضریب جذب، اسکتر، انرژی فوتون، فلوروسکوپی، روشهای فلوروگرافی و تیوب تشدید کننده به صورت بسیار دقیق مورد بررسی قرار گرفته است. مد فیزیک دات کام، پنجره ای رو به دنیای فیزیک پزشکی

مشاهده مطلب
اشعه ایکس و کاربردهای آن در پزشکی- قسمت دوم

اشعه ایکس و کاربردهای آن در پزشکی- قسمت دوم

در قسمت دوم اشعه  ایکس و کاربردهای آن در پزشکی  مباحث مربوط به کاربرد و تفاوت انواع برهم کنشها (برخوردها)  در رادیولوژی تشخیصی و  تشکیل تصویر در رادیولو‍ژی مورد توجه  قرار گرفته اند. در این ویدیو  جزییات مربوط به فاکتورهای موثر در طیف اشعه ایکس و کمیت و کیفیت تشعشع موثر، برهم کنش (برخورد) اشعه ایکس با ماده، عوامل موثر در احتمال وقوع برخوردهای مختلف، عبور، جذب و پراکندگی اشعه ایکس، پراکندگی همدوس، فتوالکتریک، کمپتون، تولید جفت، تضعیف خطی، ضریب کاهش جرمی و نمایی اشعه X، HVL ، جذب افتراقی اشعه X در بدن، گرید، فیلم پرتونگاری و خصوصیات آن، ساختمان فیلم و ظهور و ثبوت تصویر، دانسیته فیلم، حساسیت فیلم، کنتراست تصویر، صفحات تقویت کننده و خصوصیات آن و کاست رادیوگرافی به صورت بسیار دقیق و به زبان بسیار ساده مورد بررسی قرار گرفته اند. مد فیزیک دات کام، پنجره ای رو به دنیای فیزیک پزشکی

مشاهده مطلب