کتاب و جزوه

 کتاب فیزیک رادیوتراپی خان + طراحی درمان رادیوتراپی خان

کتاب فیزیک رادیوتراپی خان + طراحی درمان رادیوتراپی خان

دانلود جدیدترین ویرایش کتاب فیزیک رادیوتراپی خان و دانلود کتاب طراحی درمان در آنکولوژی تابش خان khan's The Physics of Radiation Therapy Fifth Edition  Khans Treatment Planning in  Radiation Oncology 4th edition  2016  این کتابها تنها مراجع مورد استفاده برای آموزش فیزیک رادیوتراپی و طراحی درمان رادیوتراپی در کل دنیا می باشند و منابع رسمی معرفی شده توسط وزارت بهداشت جهت شرکت در تمامی آزمونهایی که برگزار میکند، نیز هستند. فرمت فایلها PDF می باشند، که تمامی فصول را با کیفیت تصاویر بسیار بالا و زبان انگلیسی بسیار روان دربر دارند. کتاب فیزیک رادیوتراپی خان دارای 584 صفحه و کتاب طراحی درمان رادیوتراپی خان دارای 1694 صفحه می باشند. مد فیزیک دات کام، پنجره ای رو به دنیای فیزیک پزشکی

14,900 تومان
اضافه به سبد خرید
کتاب اصول فیزیکی توموگرافی کامپیوتری، کاربردهای کلینیکی و کنترل کیفیت-اوکلید سیرام- به زبان انگلیسی (Dr. EUCLID SEERAM, PhD, MSc, BSc, FCAMRT) ویرایش چهارم

کتاب اصول فیزیکی توموگرافی کامپیوتری، کاربردهای کلینیکی و کنترل کیفیت-اوکلید سیرام- به زبان انگلیسی (Dr. EUCLID SEERAM, PhD, MSc, BSc, FCAMRT) ویرایش چهارم

کتاب اصول فیزیکی توموگرافی کامپیوتری، کاربردهای کلینیکی و کنترل کیفیت-اوکلید سیرام-به زبان انگلیسی (Dr. EUCLID SEERAM, PhD, MSc, BSc, FCAMRT) Computed Tomography Physical Principles, Clinical Applications, and Quality Control Dr. EUCLID SEERAM, PhD, MSc, BSc, FCAMRT فرمت فایل PDF می باشد، که تمامی فصول را با کیفیت تصاویر بسیار بالا و زبان انگلیسی بسیار روان دربر دارد. کتاب اصول فیزیکی توموگرافی کامپیوتری، کاربردهای کلینیکی و کنترل کیفیت به زبان انگلیسی (Dr. EUCLID SEERAM, PhD, MSc, BSc, FCAMRT) دارای 513 صفحه  می باشد. مد فیزیک دات کام، پنجره ای رو به دنیای فیزیک پزشکی

14,900 تومان
اضافه به سبد خرید
کتاب راهنمای MRI، فیزیک MR، موقعیت دهی بیمار، و پروتکل ها (Muhammed Elmao lu)- زبان انگلیسی

کتاب راهنمای MRI، فیزیک MR، موقعیت دهی بیمار، و پروتکل ها (Muhammed Elmao lu)- زبان انگلیسی

دانلود جدیدترین ویرایش  کتاب راهنمای MRI، فیزیک MR، موقعیت دهی بیمار، و پروتکل ها (Muhammed Elmao lu)- زبان انگلیسی (MRI Handbook, MR Physics, Patient Positioning, and Protocols(Muhammed Elmao lu این کتاب از مهمترین مراجع مورد استفاده برای آموزش اصول فیزیکی تصویربرداری MRI، موقعیت دهی بیمار در تصویربرداری MRI و پروتکلهای این روش تصویربرداری می باشد. فرمت فایل کتاب ارایه شده PDF می باشد، که تمامی فصول را با کیفیت تصاویر رنگی بسیار بالا و به زبان انگلیسی بسیار روان دربر دارد. کتاب راهنمای MRI، فیزیک MR، موقعیت دهی بیمار، و پروتکل ها (Muhammed Elmao lu) که هم اکنون در دسترس شما قرار دارد، دارای 319 صفحه می باشد.   مد فیزیک دات کام، پنجره ای رو به دنیای فیزیک پزشکی

14,900 تومان
اضافه به سبد خرید
کتاب رادیوبیولوژی برای رادیوبیولوژیست ها (Eric J. Hall) -زبان انگلیسی

کتاب رادیوبیولوژی برای رادیوبیولوژیست ها (Eric J. Hall) -زبان انگلیسی

دانلود ویرایش هفتم  کتاب رادیوبیولوژی برای رادیوبیولوژیست ها (Eric J. Hall) -زبان انگلیسی Radiobiology For The Radiobiologist Eric J. Hall, DPhil, DSc, FACR, FRCR, FASTRO این کتاب مهمترین مرجع مورد استفاده برای درس رادیوبیولوژی در کل دنیا می باشد و از منابع رسمی معرفی شده توسط وزارت بهداشت جهت شرکت در تمامی آزمونهایی که برگزار میکند، نیز است. فرمت فایل PDF می باشد، که تمامی فصول را با کیفیت تصاویر بسیار بالا و زبان انگلیسی بسیار روان دربر دارد. کتاب رادیوبیولوژی برای رادیوبیولوژیست ها دارای 556 صفحه  می باشد. مد فیزیک دات کام، پنجره ای رو به دنیای فیزیک پزشکی

14,900 تومان
اضافه به سبد خرید
کتاب فیزیک و رادیوبیولوژی پزشکی هسته ای (Gopal B. Saha, Ph.D) -ویرایش چهارم- زبان انگلیسی

کتاب فیزیک و رادیوبیولوژی پزشکی هسته ای (Gopal B. Saha, Ph.D) -ویرایش چهارم- زبان انگلیسی

ویرایش چهارم کتاب فیزیک و رادیوبیولوژی پزشکی هسته ای (Gopal B. Saha, Ph.D) -زبان انگلیسی Physics and Radiobiology of Nuclear Medicine Gopal B. Saha, Ph.D این کتاب مهمترین مرجع مورد استفاده متخصصین فیزیک پزشکی هسته ای در کل دنیا می باشد. فرمت فایل PDF می باشد، که تمامی فصول را با کیفیت تصاویر بسیار بالا و زبان انگلیسی بسیار روان دربر دارد. ویرایش چهارم کتاب فیزیک و رادیوبیولوژی پزشکی هسته ای (Gopal B. Saha, Ph.D) دارای 362 صفحه  می باشد. مد فیزیک دات کام، پنجره ای رو به دنیای فیزیک پزشکی

14,900 تومان
اضافه به سبد خرید
کتاب فیزیک رادیولوژی تشخیصی کریستینسن- زبان انگلیسی

کتاب فیزیک رادیولوژی تشخیصی کریستینسن- زبان انگلیسی

دانلود کتاب فیزیک رادیولوژی تشخیصی کریستینسن- ویرایش چهارم-زبان انگلیسی Christensen's Physics of Diagnostic Radiology فرمت فایل PDF می باشد، که تمامی فصول را با کیفیت تصاویر بسیار بالا و زبان انگلیسی بسیار روان دربر دارد. کتاب فیزیک رادیولوژی تشخیصی کریستینسن دارای 535 صفحه  می باشد. مد فیزیک دات کام، پنجره ای رو به دنیای فیزیک پزشکی

14,900 تومان
اضافه به سبد خرید
 کتاب اصول فیزیکی تصویربرداری پزشکی (بوشبرگ) ویرایش سوم- زبان انگلیسی

کتاب اصول فیزیکی تصویربرداری پزشکی (بوشبرگ) ویرایش سوم- زبان انگلیسی

دانلود جدیدترین ویرایش کتاب اصول فیزیکی تصویربرداری پزشکی (بوشبرگ) The Essential Physics of Medical Imaging(JERROLD T. BUSHBERG, PhD)-Third Eddition این کتاب از مهمترین مراجع مورد استفاده برای آموزش اصول فیزیکی تصویربرداری پزشکی در کل دنیا می باشد. فرمت فایل کتاب ارایه شده PDF می باشد، که تمامی فصول را با کیفیت تصاویر رنگی بسیار بالا و به زبان انگلیسی بسیار روان دربر دارد.  ویرایش سوم کتاب اصول فیزیکی تصویربرداری پزشکی (بوشبرگ)  که هم اکنون در دسترس شما قرار دارد، دارای 1043 صفحه می باشد. مد فیزیک دات کام، پنجره ای رو به دنیای فیزیک پزشکی

14,900 تومان
اضافه به سبد خرید
کتاب فیزیک التراسوند و تجهیزات (Hedrick) -زبان انگلیسی

کتاب فیزیک التراسوند و تجهیزات (Hedrick) -زبان انگلیسی

دانلود کتاب فیزیک التراسوند و تجهیزات (Hedrick) -زبان انگلیسی Ultrasound Physics and Instrumentation فرمت فایل PDF می باشد، که تمامی فصول را با کیفیت تصاویر بسیار بالا و زبان انگلیسی بسیار روان دربر دارد.  کتاب فیزیک التراسوند و تجهیزات (Hedrick) ویرایش سوم دارای 388 صفحه  می باشد. مد فیزیک دات کام، پنجره ای رو به دنیای فیزیک پزشکی

14,900 تومان
اضافه به سبد خرید