فایلهای پاورپوینت

پیشنهاد ویژه- دانلود همه ی پاورپوینت های وبسایت

پیشنهاد ویژه- دانلود همه ی پاورپوینت های وبسایت

فایلهای پاورپوینت ارایه شده در این بخش تمامی فصل های کتاب فیزیک فراصوت و دستگاهها نوشته ی وین هدریک (ترجمه ی دکتر ابولحسنی) را دربر می گیرد. این فایلها در مجموع شامل 1062 اسلاید می باشد که به صورت فصل به فصل همه ی 14 فصل کتاب مذکور را شامل می شود. این کتاب در 11 فایل پاورپوینت جداگانه ارایه گردیده است که بیش از 80 درصد اسلایدها به زبان فارسی می باشد. فایلهای پاورپوینت مربوط به درس اصول فیزیکی لیزر و کاربردهای آن در پزشکی نیز به طور کامل ارایه شده است، که اسلایدها شامل مباحث Characteristics of laser beam, Spontaneous emission,Stimulated Emission ,Optical Gain and Population Inversion, Atomic and molecular transitions, light-matter interactions , LASER Oscillation, Methods for LASER switching, Q switching basics, Acousto-optical switching, Electro-optical switching, Switching with Saturable absorber,mode-locking, Specific LASER Systems, Classes of Laser, Laser Tissue Interactions, Photochemical Interaction, Thermal Interaction, Photoablation, Plasma-Induced Ablation, Photodisruption, Medical Application of LASER, Ophthalmology, Dentistry, Dentistry, LITT(LASER induced interstitial thermo therapy), Urology, Gynecology, Neuro-Surgery, üMIS(Minimally Invasive Surgery), angioplasty, Cardiology, Dermatology, ENT, Pulmonology, GI, Laser Safety, Laser Bio-physics, Lasers Types, Classes of Laser, است. این فایلها در مجموع شامل 423 اسلاید می باشد که برای هر بخش یک فایل پاورپوینت مجزا (مجموعا در 5 فایل پاورپوینت) ارائه گردیده است.  همچنین فایلهای پاورپوینت  درس حفاظت در برابر اشعه که  شامل مباحث International Systems, Radiation Protection in Fluoroscopy, Radiation protection in Digital Radiology, Radiation protection in Dental Radiography, Radiology-Occupational-areas, Radiology-Pregnancy, Protection in radiography, Brachytherapy, ICRP- Dose constraint, Nuclear medicine_worker, Radiotherapy Occupational, Shielding room design,Radiotherapy- Shielding است، ارایه گردیده که در مجموع شامل 717 اسلاید می باشد که برای هر بخش یک فایل پاورپوینت مجزا (مجموعا در 12 فایل پاورپوینت و یک فایل پی دی اف (مبحث براکی تراپی)) ارائه گردیده است. همچنین پاورپوینت مهمترین فصل های کتاب فیزیک رادیوتراپی نوشته ی خان (شامل فصل های 4،8،9،10،11،12،14،15،17،19،20،21،22،26،27) ارایه شده، که این فایلها در مجموع شامل 756 اسلاید می باشد که به صورت فصل به فصل همه ی بخش های کتاب مذکور را شامل می شود. این کتاب در 16 فایل پاورپوینت جداگانه ارایه گردیده است. فایلهای پاورپوینت ارایه شده مربوط به مباحث پیشرفته ی رادیوبیولوژی شامل مباحث Biological basis، Biological Effects of ionization، Biological effects of radiation، Cell and Tissue Kinetics،  Cell Servival Curves and Cell Servival Moleds، Cytogenetic Biodosimetry، Mechanisms of Radiation- Induced Bystander Effect،Radiation sensitizers and protectors،Radiosensitivity، Cell signaling  می باشد. این فایلها در مجموع شامل 581 اسلاید می باشد که برای هر بخش یک فایل پاورپوینت مجزا (و مجموعا 10 فایل پاورپوینت) ارائه گردیده است.  فایلهای پاورپوینت و نمونه سوالات ارایه شده مربوط به کتاب تجهیزات پزشکی (Webster) شامل مباحث Basic Concepts of Medical Instrumentation, Basic Sensors and Principles, Amplifiers and Signal Processing, The Origin of Biopotentials, Biopotential Electrodes, Biopotential Amplifiers, Blood Pressure and Sound, Measurement of flow and Volume of Blood, Measurement of the Respiratory Systems, Chemical Biosensors, Clinical Laboratory Instrumentation, Medical Imaging Systems, Theraputic and Prosthetic Devices, Electrical Safety است. این فایلها در مجموع شامل 761 اسلاید می باشد که برای هر بخش یک فایل پاورپوینت مجزا (مجموعا در 11 فایل پاورپوینت و 2 فایل پی دی اف) ارائه گردیده است. به همراه این محصول فایل پی دی اف کتاب (به زبان انگلیسی) به همراه برخی نمونه سوالات(زبان انگلیسی) این درس را نیز می توانید به رایگان دانلود نمایید. فایلهای پاورپوینت و نمونه سوالات  کتاب بیوالکتریسیته (plonsey) نیز ارایه شده، که اسلایدها شامل مباحث Cell Membrane, Biopotentials,Magnetoencephalography (MEG), Electroencephalography (EEG), Electrotherapy, Electroretinogram(ERG), Electrooculogram (EOG), Heart, Electromyography (EMG), Electronystagmography (ENG است. این فایلها در مجموع شامل 759 اسلاید می باشد که برای هر بخش یک فایل پاورپوینت مجزا (مجموعا در 7 فایل پاورپوینت) ارائه گردیده است. . همچنین 20 سوال به همراه پاسخ تشریحی (به زبان انگلیسی) و 80 سوال بدون پاسخ تشریحی (به زبان انگلیسی) از درس بیوالکتریسیته را نیز می توانید دانلود نمایید. مد فیزیک دات کام، پنجره ای رو به دنیای فیزیک پزشکی    

69,900 تومان
اضافه به سبد خرید
پاورپوینت کل کتاب فیزیک فراصوت و دستگاهها(هدریک) - ترجمه دکتر ابوالحسنی

پاورپوینت کل کتاب فیزیک فراصوت و دستگاهها(هدریک) - ترجمه دکتر ابوالحسنی

  فایلهای پاورپوینت ارایه شده در این بخش تمامی فصل های کتاب فیزیک فراصوت و دستگاهها نوشته ی وین هدریک (ترجمه ی دکتر ابولحسنی) را دربر می گیرد. این فایلها در مجموع شامل 1062 اسلاید می باشد که به صورت فصل به فصل همه ی 14 فصل کتاب مذکور را شامل می شود. این کتاب در 11 فایل پاورپوینت جداگانه ارایه گردیده است که بیش از 80 درصد اسلایدها به زبان فارسی می باشد. اسلایدها به صورت کاملا حرفه ای طراحی گردیده اند تا از خستگی مخاطب جلوگیری نمایند. مد فیزیک دات کام، پنجره ای رو به دنیای فیزیک پزشکی

19,900 تومان
اضافه به سبد خرید
 پاورپوینت کتاب بیوالکتریسیته (plonsey)- به همراه سوالات با پاسخ تشریحی(به زبان انگلیسی)

پاورپوینت کتاب بیوالکتریسیته (plonsey)- به همراه سوالات با پاسخ تشریحی(به زبان انگلیسی)

فایلهای پاورپوینت و نمونه سوالات ارایه شده در این بخش مربوط به کتاب بیوالکتریسیته (plonsey) می باشد که اسلایدها شامل مباحث Cell Membrane, Biopotentials,Magnetoencephalography (MEG), Electroencephalography (EEG), Electrotherapy, Electroretinogram(ERG), Electrooculogram (EOG), Heart, Electromyography (EMG), Electronystagmography (ENG است. این فایلها در مجموع شامل 759 اسلاید می باشد که برای هر بخش یک فایل پاورپوینت مجزا (مجموعا در 7 فایل پاورپوینت) ارائه گردیده است. اسلایدها به زبان انگلیسی و به صورت کاملا حرفه ای طراحی گردیده اند تا از خستگی مخاطب جلوگیری نمایند. به همراه این محصول 20 سوال به همراه پاسخ تشریحی (به زبان انگلیسی) و 80 سوال بدون پاسخ تشریحی (به زبان انگلیسی) از درس بیوالکتریسیته را نیز می توانید به رایگان دانلود نمایید. مد فیزیک دات کام، پنجره ای رو به دنیای فیزیک پزشکی

19,900 تومان
اضافه به سبد خرید
پاورپوینت درس حفاظت در برابر اشعه

پاورپوینت درس حفاظت در برابر اشعه

فایلهای پاورپوینت ارایه شده در این بخش مربوط به درس حفاظت در برابر اشعه می باشد که اسلایدها شامل مباحث International Systems, Radiation Protection in Fluoroscopy, Radiation protection in Digital Radiology, Radiation protection in Dental Radiography, Radiology-Occupational-areas, Radiology-Pregnancy, Protection in radiography, Brachytherapy, ICRP- Dose constraint, Nuclear medicine_worker, Radiotherapy Occupational, Shielding room design,Radiotherapy- Shielding است. این فایلها در مجموع شامل 717 اسلاید می باشد که برای هر بخش یک فایل پاورپوینت مجزا (مجموعا در 12 فایل پاورپوینت و یک فایل پی دی اف (مبحث براکی تراپی)) ارائه گردیده است. اسلایدها به زبان انگلیسی و به صورت کاملا حرفه ای طراحی گردیده اند تا از خستگی مخاطب جلوگیری نمایند.  مد فیزیک دات کام، پنجره ای رو به دنیای فیزیک پزشکی

19,900 تومان
اضافه به سبد خرید
پاورپوینت اصول فیزیکی لیزر در پزشکی و دندانپزشکی

پاورپوینت اصول فیزیکی لیزر در پزشکی و دندانپزشکی

فایلهای پاورپوینت ارایه شده در این بخش مربوط به درس اصول فیزیکی لیزر و کاربردهای آن در پزشکی می باشد که اسلایدها شامل مباحث Characteristics of laser beam, Spontaneous emission,Stimulated Emission ,Optical Gain and Population Inversion, Atomic and molecular transitions, light-matter interactions , LASER Oscillation, Methods for LASER switching, Q switching basics, Acousto-optical switching, Electro-optical switching, Switching with Saturable absorber,mode-locking, Specific LASER Systems, Classes of Laser, Laser Tissue Interactions, Photochemical Interaction, Thermal Interaction, Photoablation, Plasma-Induced Ablation, Photodisruption, Medical Application of LASER, Ophthalmology, Dentistry, Dentistry, LITT(LASER induced interstitial thermo therapy), Urology, Gynecology, Neuro-Surgery, üMIS(Minimally Invasive Surgery), angioplasty, Cardiology, Dermatology, ENT, Pulmonology, GI, Laser Safety, Laser Bio-physics, Lasers Types, Classes of Laser, است. این فایلها در مجموع شامل 423 اسلاید می باشد که برای هر بخش یک فایل پاورپوینت مجزا (مجموعا در 5 فایل پاورپوینت) ارائه گردیده است. اسلایدها به زبان انگلیسی و فارسی و به صورت کاملا حرفه ای طراحی گردیده اند تا از خستگی مخاطب جلوگیری نمایند.  مد فیزیک دات کام، پنجره ای رو به دنیای فیزیک پزشکی

19,900 تومان
اضافه به سبد خرید
پاورپوینت کتاب تجهیزات پزشکی (وبستر) +  فایل پی دی اف کتاب + نمونه سوال(زبان انگلیسی)

پاورپوینت کتاب تجهیزات پزشکی (وبستر) + فایل پی دی اف کتاب + نمونه سوال(زبان انگلیسی)

فایلهای پاورپوینت و نمونه سوالات ارایه شده در این بخش مربوط به کتاب تجهیزات پزشکی (Webster) می باشد که اسلایدها شامل مباحث Basic Concepts of Medical Instrumentation, Basic Sensors and Principles, Amplifiers and Signal Processing, The Origin of Biopotentials, Biopotential Electrodes, Biopotential Amplifiers, Blood Pressure and Sound, Measurement of flow and Volume of Blood, Measurement of the Respiratory Systems, Chemical Biosensors, Clinical Laboratory Instrumentation, Medical Imaging Systems, Theraputic and Prosthetic Devices, Electrical Safety است. این فایلها در مجموع شامل 761 اسلاید می باشد که برای هر بخش یک فایل پاورپوینت مجزا (مجموعا در 11 فایل پاورپوینت و 2 فایل پی دی اف) ارائه گردیده است. اسلایدها به زبان انگلیسی و به صورت کاملا حرفه ای طراحی گردیده اند تا از خستگی مخاطب جلوگیری نمایند. به همراه این محصول فایل پی دی اف کتاب (به زبان انگلیسی) به همراه برخی نمونه سوالات(زبان انگلیسی) این درس را نیز می توانید به رایگان دانلود نمایید. مد فیزیک دات کام، پنجره ای رو به دنیای فیزیک پزشکی

19,900 تومان
اضافه به سبد خرید
پاورپوینت مباحث پیشرفته ی رادیوبیولوژی

پاورپوینت مباحث پیشرفته ی رادیوبیولوژی

فایلهای پاورپوینت ارایه شده در این بخش مباحث پیشرفته ی رادیوبیولوژی را دربرمی گیرد که شامل مباحث Biological basis، Biological Effects of ionization، Biological effects of radiation، Cell and Tissue Kinetics،  Cell Servival Curves and Cell Servival Moleds، Cytogenetic Biodosimetry، Mechanisms of Radiation- Induced Bystander Effect،Radiation sensitizers and protectors،Radiosensitivity، Cell signaling  می باشد. این فایلها در مجموع شامل 581 اسلاید می باشد که برای هر بخش یک فایل پاورپوینت مجزا (و مجموعا 10 فایل پاورپوینت) ارائه گردیده است. اسلایدها به زبان انگلیسی و به صورت کاملا حرفه ای طراحی گردیده اند تا از خستگی مخاطب جلوگیری نمایند. مد فیزیک دات کام، پنجره ای رو به دنیای فیزیک پزشکی

19,900 تومان
اضافه به سبد خرید