تصویربرداری پزشکی (MRI,CT,Ultrasound)

کتاب اصول فیزیکی توموگرافی کامپیوتری، کاربردهای کلینیکی و کنترل کیفیت-اوکلید سیرام- به زبان انگلیسی (Dr. EUCLID SEERAM, PhD, MSc, BSc, FCAMRT) ویرایش چهارم

کتاب اصول فیزیکی توموگرافی کامپیوتری، کاربردهای کلینیکی و کنترل کیفیت-اوکلید سیرام- به زبان انگلیسی (Dr. EUCLID SEERAM, PhD, MSc, BSc, FCAMRT) ویرایش چهارم

کتاب اصول فیزیکی توموگرافی کامپیوتری، کاربردهای کلینیکی و کنترل کیفیت-اوکلید سیرام-به زبان انگلیسی (Dr. EUCLID SEERAM, PhD, MSc, BSc, FCAMRT) Computed Tomography Physical Principles, Clinical Applications, and Quality Control Dr. EUCLID SEERAM, PhD, MSc, BSc, FCAMRT فرمت فایل PDF می باشد، که تمامی فصول را با کیفیت تصاویر بسیار بالا و زبان انگلیسی بسیار روان دربر دارد. کتاب اصول فیزیکی توموگرافی کامپیوتری، کاربردهای کلینیکی و کنترل کیفیت به زبان انگلیسی (Dr. EUCLID SEERAM, PhD, MSc, BSc, FCAMRT) دارای 513 صفحه  می باشد. مد فیزیک دات کام، پنجره ای رو به دنیای فیزیک پزشکی

14,900 تومان
اضافه به سبد خرید
کتاب راهنمای MRI، فیزیک MR، موقعیت دهی بیمار، و پروتکل ها (Muhammed Elmao lu)- زبان انگلیسی

کتاب راهنمای MRI، فیزیک MR، موقعیت دهی بیمار، و پروتکل ها (Muhammed Elmao lu)- زبان انگلیسی

دانلود جدیدترین ویرایش  کتاب راهنمای MRI، فیزیک MR، موقعیت دهی بیمار، و پروتکل ها (Muhammed Elmao lu)- زبان انگلیسی (MRI Handbook, MR Physics, Patient Positioning, and Protocols(Muhammed Elmao lu این کتاب از مهمترین مراجع مورد استفاده برای آموزش اصول فیزیکی تصویربرداری MRI، موقعیت دهی بیمار در تصویربرداری MRI و پروتکلهای این روش تصویربرداری می باشد. فرمت فایل کتاب ارایه شده PDF می باشد، که تمامی فصول را با کیفیت تصاویر رنگی بسیار بالا و به زبان انگلیسی بسیار روان دربر دارد. کتاب راهنمای MRI، فیزیک MR، موقعیت دهی بیمار، و پروتکل ها (Muhammed Elmao lu) که هم اکنون در دسترس شما قرار دارد، دارای 319 صفحه می باشد.   مد فیزیک دات کام، پنجره ای رو به دنیای فیزیک پزشکی

14,900 تومان
اضافه به سبد خرید
کتاب فیزیک رادیولوژی تشخیصی کریستینسن- زبان انگلیسی

کتاب فیزیک رادیولوژی تشخیصی کریستینسن- زبان انگلیسی

دانلود کتاب فیزیک رادیولوژی تشخیصی کریستینسن- ویرایش چهارم-زبان انگلیسی Christensen's Physics of Diagnostic Radiology فرمت فایل PDF می باشد، که تمامی فصول را با کیفیت تصاویر بسیار بالا و زبان انگلیسی بسیار روان دربر دارد. کتاب فیزیک رادیولوژی تشخیصی کریستینسن دارای 535 صفحه  می باشد. مد فیزیک دات کام، پنجره ای رو به دنیای فیزیک پزشکی

14,900 تومان
اضافه به سبد خرید
 کتاب اصول فیزیکی تصویربرداری پزشکی (بوشبرگ) ویرایش سوم- زبان انگلیسی

کتاب اصول فیزیکی تصویربرداری پزشکی (بوشبرگ) ویرایش سوم- زبان انگلیسی

دانلود جدیدترین ویرایش کتاب اصول فیزیکی تصویربرداری پزشکی (بوشبرگ) The Essential Physics of Medical Imaging(JERROLD T. BUSHBERG, PhD)-Third Eddition این کتاب از مهمترین مراجع مورد استفاده برای آموزش اصول فیزیکی تصویربرداری پزشکی در کل دنیا می باشد. فرمت فایل کتاب ارایه شده PDF می باشد، که تمامی فصول را با کیفیت تصاویر رنگی بسیار بالا و به زبان انگلیسی بسیار روان دربر دارد.  ویرایش سوم کتاب اصول فیزیکی تصویربرداری پزشکی (بوشبرگ)  که هم اکنون در دسترس شما قرار دارد، دارای 1043 صفحه می باشد. مد فیزیک دات کام، پنجره ای رو به دنیای فیزیک پزشکی

14,900 تومان
اضافه به سبد خرید
کتاب فیزیک التراسوند و تجهیزات (Hedrick) -زبان انگلیسی

کتاب فیزیک التراسوند و تجهیزات (Hedrick) -زبان انگلیسی

دانلود کتاب فیزیک التراسوند و تجهیزات (Hedrick) -زبان انگلیسی Ultrasound Physics and Instrumentation فرمت فایل PDF می باشد، که تمامی فصول را با کیفیت تصاویر بسیار بالا و زبان انگلیسی بسیار روان دربر دارد.  کتاب فیزیک التراسوند و تجهیزات (Hedrick) ویرایش سوم دارای 388 صفحه  می باشد. مد فیزیک دات کام، پنجره ای رو به دنیای فیزیک پزشکی

14,900 تومان
اضافه به سبد خرید
کتاب توموگرافی کامپیوتری صنعتی (Simone Carmignato) -زبان انگلیسی

کتاب توموگرافی کامپیوتری صنعتی (Simone Carmignato) -زبان انگلیسی

کتاب توموگرافی کامپیوتری صنعتی (Simone Carmignato) -زبان انگلیسی Industrial X-Ray Computed Tomography Simone Carmignato این کتاب مهمترین مرجع مورد استفاده در توموگرافی کامپیوتری صنعتی می باشد. فرمت فایل PDF می باشد، که تمامی فصول را با کیفیت تصاویر بسیار بالا و زبان انگلیسی بسیار روان دربر دارد. کتاب توموگرافی کامپیوتری صنعتی (Simone Carmignato) -زبان انگلیسی دارای 370 صفحه  می باشد. مد فیزیک دات کام، پنجره ای رو به دنیای فیزیک پزشکی

14,900 تومان
اضافه به سبد خرید
کتاب ملزومات MRI برای متخصصین ستون فقرات (MRI Essentials for the Spine Specialist) نوشته ی A. Jay Khanna به زبان انگلیسی

کتاب ملزومات MRI برای متخصصین ستون فقرات (MRI Essentials for the Spine Specialist) نوشته ی A. Jay Khanna به زبان انگلیسی

 کتاب ملزومات MRI برای متخصصین ستون فقرات به زبان انگلیسی (MRI Essentials for the Spine Specialist (A. Jay Khanna این کتاب از مراجع مورد استفاده برای متخصصین ستون فقرات می باشد. فرمت فایل کتاب ارایه شده PDF می باشد، که تمامی فصول را با کیفیت تصاویر بسیار بالا و به زبان انگلیسی بسیار روان دربر دارد. کتاب ملزومات MRI برای متخصصین ستون فقرات که هم اکنون در دسترس شما قرار دارد، دارای 316 صفحه می باشد. مد فیزیک دات کام، پنجره ای رو به دنیای فیزیک پزشکی

14,900 تومان
اضافه به سبد خرید
کتاب اصول فیزیکی MRI برای فیزیسیستها (Alfred L. Horowitz) -زبان انگلیسی

کتاب اصول فیزیکی MRI برای فیزیسیستها (Alfred L. Horowitz) -زبان انگلیسی

دانلود کتاب اصول فیزیکی MRI برای فیزیسیستها ( Alfred L. Horowitz)  زبان انگلیسی (MRI Physics for Physicians (Alfred L. Horowitz این کتاب از مراجع مورد استفاده برای آموزش اصول فیزیکی تصویربرداری MRI می باشد. فرمت فایل کتاب ارایه شده PDF می باشد، که تمامی فصول را با کیفیت تصاویر بسیار بالا و به زبان انگلیسی بسیار روان دربر دارد. کتاب اصول فیزیکی MRI برای فیزیسیستها که هم اکنون در دسترس شما قرار دارد، دارای 122 صفحه می باشد. مد فیزیک دات کام، پنجره ای رو به دنیای فیزیک پزشکی

14,900 تومان
اضافه به سبد خرید