پزشکی هسته ای و دزیمتری

کتاب فیزیک و رادیوبیولوژی پزشکی هسته ای (Gopal B. Saha, Ph.D) -ویرایش چهارم- زبان انگلیسی

کتاب فیزیک و رادیوبیولوژی پزشکی هسته ای (Gopal B. Saha, Ph.D) -ویرایش چهارم- زبان انگلیسی

ویرایش چهارم کتاب فیزیک و رادیوبیولوژی پزشکی هسته ای (Gopal B. Saha, Ph.D) -زبان انگلیسی Physics and Radiobiology of Nuclear Medicine Gopal B. Saha, Ph.D این کتاب مهمترین مرجع مورد استفاده متخصصین فیزیک پزشکی هسته ای در کل دنیا می باشد. فرمت فایل PDF می باشد، که تمامی فصول را با کیفیت تصاویر بسیار بالا و زبان انگلیسی بسیار روان دربر دارد. ویرایش چهارم کتاب فیزیک و رادیوبیولوژی پزشکی هسته ای (Gopal B. Saha, Ph.D) دارای 362 صفحه  می باشد. مد فیزیک دات کام، پنجره ای رو به دنیای فیزیک پزشکی

14,900 تومان
اضافه به سبد خرید
کتاب ضروریات فیزیک پزشکی هسته ای و تجهیزات آن به زبان انگلیسی (Rachel A. Powsner, MD)- ویرایش سوم

کتاب ضروریات فیزیک پزشکی هسته ای و تجهیزات آن به زبان انگلیسی (Rachel A. Powsner, MD)- ویرایش سوم

کتاب ضروریات فیزیک پزشکی هسته ای و تجهیزات آن به زبان انگلیسی (Rachel A. Powsner, MD) Essentials of Nuclear Medicine Physics and Instrumentation Rachel A. Powsner, MD فرمت فایل PDF می باشد، که تمامی فصول را با کیفیت تصاویر بسیار بالا و زبان انگلیسی بسیار روان دربر دارد. کتاب ضروریات فیزیک پزشکی هسته ای و تجهیزات آن به زبان انگلیسی (Rachel A. Powsner, MD)- ویرایش سوم دارای 243 صفحه  می باشد. مد فیزیک دات کام، پنجره ای رو به دنیای فیزیک پزشکی

14,900 تومان
اضافه به سبد خرید
کتاب کاربردهای عملی رادیواکتیویته و تابشهای هسته ای (G.C.Lowenthal) -زبان انگلیسی

کتاب کاربردهای عملی رادیواکتیویته و تابشهای هسته ای (G.C.Lowenthal) -زبان انگلیسی

کتاب کاربردهای عملی رادیواکتیویته و تابشهای هسته ای (G.C.Lowenthal) -زبان انگلیسی PRACTICAL APPLICATIONS OF RADIOACTIVITY AND NUCLEAR RADIATIONS فرمت فایل کتاب ارایه شده PDF می باشد، که تمامی فصول را با کیفیت تصاویر بسیار بالا و به زبان انگلیسی بسیار روان دربر دارد. کتاب کاربردهای عملی رادیواکتیویته و تابشهای هسته ای (G.C.Lowenthal)  که هم اکنون در دسترس شما قرار دارد، دارای 367 صفحه می باشد. مد فیزیک دات کام، پنجره ای رو به دنیای فیزیک پزشکی

14,900 تومان
اضافه به سبد خرید
کتاب فیزیک در پزشکی هسته ای (PHYSICS in NUCLEAR MEDICINE) نوشته ی Simon R. Cherry- زبان انگلیسی

کتاب فیزیک در پزشکی هسته ای (PHYSICS in NUCLEAR MEDICINE) نوشته ی Simon R. Cherry- زبان انگلیسی

  دانلود ویرایش چهارم کتاب فیزیک در پزشکی هسته ای نوشته ی Simon R. Cherry- زبان انگلیسی PHYSICS in NUCLEAR MEDICINE Simon R. Cherry, James A. Sorenson,Michael E. Phelps این کتاب از مهمترین مراجع مورد استفاده در فیزیک پزشکی هسته ای می باشد. فرمت فایل PDF می باشد، که تمامی فصول را با کیفیت تصاویر بسیار بالا و زبان انگلیسی بسیار روان دربر دارد. کتاب فیزیک در پزشکی هسته ای دارای 541 صفحه  می باشد. مد فیزیک دات کام، پنجره ای رو به دنیای فیزیک پزشکی

14,900 تومان
اضافه به سبد خرید
کتاب پزشکی_هسته‌ای: فیزیک کاربردی، آرتیفکتها و مشکلات احتمالی (نوشته ی Daniel A. Pryma)-زبان انگلیسی

کتاب پزشکی_هسته‌ای: فیزیک کاربردی، آرتیفکتها و مشکلات احتمالی (نوشته ی Daniel A. Pryma)-زبان انگلیسی

کتاب پزشکی_هسته‌ای: فیزیک کاربردی، آرتیفکتها و مشکلات احتمالی (نوشته ی Daniel A. Pryma)-زبان انگلیسی Nuclear Medicine:
Practical Physics, Artifacts, and Pitfalls فرمت فایل کتاب PDF می باشد و تمامی فصول را با کیفیت تصاویر بسیار بالا و زبان انگلیسی بسیار روان دربر دارد. کتاب پزشکی_هسته‌ای: فیزیک کاربردی، آرتیفکتها و مشکلات احتمالی (نوشته ی Daniel A. Pryma)-زبان انگلیسی ویرایش 2014 که هم اکنون در دسترس شما قرار دارد، دارای 195 صفحه می باشد. مد فیزیک دات کام، پنجره ای رو به دنیای فیزیک پزشکی

14,900 تومان
اضافه به سبد خرید
کتاب تولید رادیونوکلئیدهای مادر دراز عمر برای ژنراتورهای Ge-68,Sr-82,Sr-90, W-188- زبان انگلیسی

کتاب تولید رادیونوکلئیدهای مادر دراز عمر برای ژنراتورهای Ge-68,Sr-82,Sr-90, W-188- زبان انگلیسی

کتاب تولید رادیونوکلئیدهای مادر دراز عمر برای ژنراتورهای Ge-68,Sr-82,Sr-90, W-188- زبان انگلیسی PRODUCTION OF LONG LIVED
PARENT RADIONUCLIDES FOR
GENERATORS: 68Ge, 82Sr, 90Sr AND 188W فرمت فایل کتاب PDF می باشد و تمامی فصول را با کیفیت تصاویر بسیار بالا و زبان انگلیسی بسیار روان دربر دارد. کتاب تولید رادیونوکلئیدهای مادر دراز عمر برای ژنراتورهای Ge-68,Sr-82,Sr-90, W-188- که هم اکنون در دسترس شما قرار دارد، دارای 127 صفحه می باشد. مد فیزیک دات کام، پنجره ای رو به دنیای فیزیک پزشکی

14,900 تومان
اضافه به سبد خرید
کتاب دزیمتری پرتوهای پزشکی- (Brian J. McParland)-زبان انگلیسی

کتاب دزیمتری پرتوهای پزشکی- (Brian J. McParland)-زبان انگلیسی

دانلود جدیدترین ویرایش کتاب دزیمتری پرتوهای پزشکی- (Brian J. McParland)-زبان انگلیسی (Medical Radiation Dosimetry (Brian J. McParland این کتاب از مهمترین مراجع مورد استفاده برای آموزش دزیمتری پرتوهای پزشکی می باشد. فرمت فایل کتاب ارایه شده PDF می باشد، که تمامی فصول را با کیفیت تصاویر رنگی بسیار بالا و به زبان انگلیسی بسیار روان دربر دارد. کتاب دزیمتری پرتوهای پزشکی (Brian J. McParland) که هم اکنون در دسترس شما قرار دارد، دارای 643 صفحه می باشد.   مد فیزیک دات کام، پنجره ای رو به دنیای فیزیک پزشکی

14,900 تومان
اضافه به سبد خرید
کتاب توموگرافی گسیل پوزیترون با توموگرافی سی تی (Jonas Francisco Y. Santiago) - زبان انگلیسی

کتاب توموگرافی گسیل پوزیترون با توموگرافی سی تی (Jonas Francisco Y. Santiago) - زبان انگلیسی

کتاب توموگرافی گسیل پوزیترون با توموگرافی سی تی (Jonas Francisco Y. Santiago) - زبان انگلیسی (Positron Emission Tomography with Computed Tomography (PET/CT) (Jonas Francisco Y. Santiago این کتاب از مراجع مورد استفاده برای آموزش PET/CT می باشد. فرمت فایل کتاب ارایه شده PDF می باشد، که تمامی فصول را با کیفیت تصاویر بسیار بالا و به زبان انگلیسی بسیار روان دربر دارد. کتاب توموگرافی گسیل پوزیترون با توموگرافی سی تی (نوشته ی Jonas Francisco Y. Santiago) که هم اکنون در دسترس شما قرار دارد، دارای 132صفحه می باشد. مد فیزیک دات کام، پنجره ای رو به دنیای فیزیک پزشکی

14,900 تومان
اضافه به سبد خرید