پزشکی هسته ای و دزیمتری

کتاب توموگرافی گسیل پوزیترون- راهنمایی برای پزشکان (Birendra Kishore Das)-زبان انگلیسی

کتاب توموگرافی گسیل پوزیترون- راهنمایی برای پزشکان (Birendra Kishore Das)-زبان انگلیسی

  دانلود جدیدترین ویرایش کتاب توموگرافی گسیل پوزیترون- راهنمایی برای پزشکان (Birendra Kishore Das)-زبان انگلیسی (Positron Emission Tomography-A Guide for Clinicians (Birendra Kishore Das این کتاب از مهمترین مراجع مورد استفاده برای آموزش توموگرافی گسیل پوزیترون (PET) می باشد. فرمت فایل کتاب ارایه شده PDF می باشد، که تمامی فصول را با کیفیت تصاویر رنگی بسیار بالا و به زبان انگلیسی بسیار روان دربر دارد.  کتاب توموگرافی گسیل پوزیترون- راهنمایی برای پزشکان (Birendra Kishore Das) که هم اکنون در دسترس شما قرار دارد، دارای 195 صفحه می باشد. مد فیزیک دات کام، پنجره ای رو به دنیای فیزیک پزشکی

14,900 تومان
اضافه به سبد خرید
کتاب توموگرافی گسیل پوزیترون- (نوشته ی Anatoliy Granov)-زبان انگلیسی

کتاب توموگرافی گسیل پوزیترون- (نوشته ی Anatoliy Granov)-زبان انگلیسی

  دانلود جدیدترین ویرایش کتاب توموگرافی گسیل پوزیترون- (Anatoliy Granov)-زبان انگلیسی (Positron Emission Tomography- (Anatoliy Granov این کتاب از مهمترین مراجع مورد استفاده برای آموزش توموگرافی گسیل پوزیترون (PET) می باشد. فرمت فایل کتاب ارایه شده PDF می باشد، که تمامی فصول را با کیفیت تصاویر رنگی بسیار بالا و به زبان انگلیسی بسیار روان دربر دارد. کتاب توموگرافی گسیل پوزیترون- (نوشته ی Anatoliy Granov) که هم اکنون در دسترس شما قرار دارد، دارای 388 صفحه می باشد.   مد فیزیک دات کام، پنجره ای رو به دنیای فیزیک پزشکی

14,900 تومان
اضافه به سبد خرید
کتاب فیزیک تصویربرداری SPECT و PET نوشته ی Magnus Dahlbom- زبان انگلیسی

کتاب فیزیک تصویربرداری SPECT و PET نوشته ی Magnus Dahlbom- زبان انگلیسی

  دانلود جدیدترین ویرایش کتاب فیزیک تصویربرداری SPECT و PET نوشته ی Magnus Dahlbom- زبان انگلیسی (Physics of PET and SPECT Imaging- (Magnus Dahlbom این کتاب از مهمترین مراجع مورد استفاده برای آموزش اصول فیزیکی PET و SPECT می باشد. فرمت فایل کتاب ارایه شده PDF می باشد، که تمامی فصول را با کیفیت تصاویر رنگی بسیار بالا و به زبان انگلیسی بسیار روان دربر دارد. کتاب فیزیک تصویربرداری SPECT و PET  (نوشته ی Magnus Dahlbom) که هم اکنون در دسترس شما قرار دارد، دارای 497 صفحه می باشد. مد فیزیک دات کام، پنجره ای رو به دنیای فیزیک پزشکی

14,900 تومان
اضافه به سبد خرید
کتاب فیزیک تابش پزشکی هسته ای (Marie Claire Cantone) -زبان انگلیسی

کتاب فیزیک تابش پزشکی هسته ای (Marie Claire Cantone) -زبان انگلیسی

کتاب فیزیک تابش پزشکی هسته ای (Marie Claire Cantone) Radiation Physics for Nuclear Medicine فرمت فایل کتاب PDF می باشد و تمامی فصول را با کیفیت تصاویر بسیار بالا و زبان انگلیسی بسیار روان دربر دارد. کتاب فیزیک تابش پزشکی هسته ای (Marie Claire Cantone) که هم اکنون در دسترس شما قرار دارد، دارای 291 صفحه می باشد. مد فیزیک دات کام، پنجره ای رو به دنیای فیزیک پزشکی

14,900 تومان
اضافه به سبد خرید
کتاب روال دزیمتری داخلی در پزشکی هسته ای (Michael G.Stabin) -زبان انگلیسی

کتاب روال دزیمتری داخلی در پزشکی هسته ای (Michael G.Stabin) -زبان انگلیسی

کتاب روال دزیمتری داخلی در پزشکی هسته ای (Michael G.Stabin) -زبان انگلیسی The Practice of Internal Dosimetry in Nuclear Medicine این کتاب از مراجع مورد استفاده برای آموزش دزیمتری داخلی می باشد. فرمت فایل کتاب ارایه شده PDF می باشد، که تمامی فصول را با کیفیت تصاویر بسیار بالا و به زبان انگلیسی بسیار روان دربر دارد. کتاب روال دزیمتری داخلی در پزشکی هسته ای (Michael G.Stabin) که هم اکنون در دسترس شما قرار دارد، دارای 218 صفحه می باشد. مد فیزیک دات کام، پنجره ای رو به دنیای فیزیک پزشکی

14,900 تومان
اضافه به سبد خرید