رادیوتراپی-رادیوبیولوژی و حفاظت-آنکولوژی

 کتاب فیزیک رادیوتراپی خان + طراحی درمان رادیوتراپی خان

کتاب فیزیک رادیوتراپی خان + طراحی درمان رادیوتراپی خان

دانلود جدیدترین ویرایش کتاب فیزیک رادیوتراپی خان و دانلود کتاب طراحی درمان در آنکولوژی تابش خان khan's The Physics of Radiation Therapy Fifth Edition  Khans Treatment Planning in  Radiation Oncology 4th edition  2016  این کتابها تنها مراجع مورد استفاده برای آموزش فیزیک رادیوتراپی و طراحی درمان رادیوتراپی در کل دنیا می باشند و منابع رسمی معرفی شده توسط وزارت بهداشت جهت شرکت در تمامی آزمونهایی که برگزار میکند، نیز هستند. فرمت فایلها PDF می باشند، که تمامی فصول را با کیفیت تصاویر بسیار بالا و زبان انگلیسی بسیار روان دربر دارند. کتاب فیزیک رادیوتراپی خان دارای 584 صفحه و کتاب طراحی درمان رادیوتراپی خان دارای 1694 صفحه می باشند. مد فیزیک دات کام، پنجره ای رو به دنیای فیزیک پزشکی

14,900 تومان
اضافه به سبد خرید
کتاب رادیوبیولوژی برای رادیوبیولوژیست ها (Eric J. Hall) -زبان انگلیسی

کتاب رادیوبیولوژی برای رادیوبیولوژیست ها (Eric J. Hall) -زبان انگلیسی

دانلود ویرایش هفتم  کتاب رادیوبیولوژی برای رادیوبیولوژیست ها (Eric J. Hall) -زبان انگلیسی Radiobiology For The Radiobiologist Eric J. Hall, DPhil, DSc, FACR, FRCR, FASTRO این کتاب مهمترین مرجع مورد استفاده برای درس رادیوبیولوژی در کل دنیا می باشد و از منابع رسمی معرفی شده توسط وزارت بهداشت جهت شرکت در تمامی آزمونهایی که برگزار میکند، نیز است. فرمت فایل PDF می باشد، که تمامی فصول را با کیفیت تصاویر بسیار بالا و زبان انگلیسی بسیار روان دربر دارد. کتاب رادیوبیولوژی برای رادیوبیولوژیست ها دارای 556 صفحه  می باشد. مد فیزیک دات کام، پنجره ای رو به دنیای فیزیک پزشکی

14,900 تومان
اضافه به سبد خرید
ویرایش پنجم کتاب مقدمه ای بر فیزیک بهداشت-به زبان انگلیسی (Thomas E. Johnson, PhD)

ویرایش پنجم کتاب مقدمه ای بر فیزیک بهداشت-به زبان انگلیسی (Thomas E. Johnson, PhD)

ویرایش پنجم کتاب مقدمه ای بر فیزیک بهداشت-به زبان انگلیسی (Thomas E. Johnson, PhD) Introduction to Health Physics Thomas E. Johnson, PhD فرمت فایل PDF می باشد، که تمامی فصول را با کیفیت تصاویر بسیار بالا و زبان انگلیسی بسیار روان دربر دارد. ویرایش پنجم کتاب مقدمه ای بر فیزیک بهداشت-به زبان انگلیسی (Thomas E. Johnson, PhD) دارای 944 صفحه  می باشد. مد فیزیک دات کام، پنجره ای رو به دنیای فیزیک پزشکی

14,900 تومان
اضافه به سبد خرید
کتاب فیزیک بهداشت در قرن 21 به زبان انگلیسی (Joseph John Bevelacqua)

کتاب فیزیک بهداشت در قرن 21 به زبان انگلیسی (Joseph John Bevelacqua)

کتاب فیزیک بهداشت در قرن 21 به زبان انگلیسی (Joseph John Bevelacqua) Health Physics in the 21st Century Joseph John Bevelacqua فرمت فایل PDF می باشد، که تمامی فصول را با کیفیت تصاویر بسیار بالا و زبان انگلیسی بسیار روان دربر دارد. کتاب فیزیک بهداشت در قرن 21 به زبان انگلیسی (Joseph John Bevelacqua) دارای 585 صفحه  می باشد. مد فیزیک دات کام، پنجره ای رو به دنیای فیزیک پزشکی

14,900 تومان
اضافه به سبد خرید
کتاب فیزیک بهداشت- تجهیزات مولد اشعه، مشخصات و خطرات آنها به زبان انگلیسی (Joseph John Bevelacqua)

کتاب فیزیک بهداشت- تجهیزات مولد اشعه، مشخصات و خطرات آنها به زبان انگلیسی (Joseph John Bevelacqua)

کتاب فیزیک بهداشت- تجهیزات مولد اشعه، مشخصات و خطرات آنها به زبان انگلیسی (Joseph John Bevelacqua) Health Physics Radiation-Generating Devices, Characteristics, and Hazards Joseph John Bevelacqua فرمت فایل PDF می باشد، که تمامی فصول را با کیفیت تصاویر بسیار بالا و زبان انگلیسی بسیار روان دربر دارد. کتاب فیزیک بهداشت- تجهیزات مولد اشعه، مشخصات و خطرات آنها به زبان انگلیسی (Joseph John Bevelacqua) دارای 797 صفحه  می باشد. مد فیزیک دات کام، پنجره ای رو به دنیای فیزیک پزشکی

14,900 تومان
اضافه به سبد خرید
کتاب رادیوتراپی و براکی تراپی (Yves Lemoigne) -زبان انگلیسی

کتاب رادیوتراپی و براکی تراپی (Yves Lemoigne) -زبان انگلیسی

دانلود کتاب رادیوتراپی و براکی تراپی (Yves Lemoigne) -زبان انگلیسی Radiotherapy and Brachytherapy فرمت فایل PDF می باشد، که تمامی فصول را با کیفیت تصاویر بسیار بالا و زبان انگلیسی بسیار روان دربر دارد. کتاب رادیوتراپی و براکی تراپی (Yves Lemoigne) دارای 251 صفحه  می باشد. مد فیزیک دات کام، پنجره ای رو به دنیای فیزیک پزشکی

14,900 تومان
اضافه به سبد خرید